onsdag 13 april 2011

Sociala investeringar för bättre ekonomisk hushållning

För åttonde året i rad hanterade Uppsalas kommunstyrelse vid sitt sammanträde idag ett ekonomiskt överskott när vi behandlade bokslutet för 20101. Det är resultatet av tuffa beslut fattade under både socialdemokratisk och moderat ledning. Att ha ordning och reda på ekonomin och att leverera ett plusresultat är nödvändigt för att slippa göra nedskärningar i kommunens verksamhet och för att kunna avsätta pengar till framtida pensioner, till att göra investeringar eller bygga om skolor. Med den ekonomiska saneringen i hamn är det dags att ta den goda ekonomiska hushållningen ett steg längre.

Vi socialdemokrater vill använda en del av det överskott som redovisas i Uppsala kommuns bokslut för 2010 till att stärka kommunens förmåga att möta och hantera kommande kostnader. Vi vill därför möjliggöra sociala investeringar genom att reservera 40 miljoner kronor av årets resultat för detta ändamål.

Investeringar i byggnader och infrastruktur är vardag i kommunen. Men att på samma sätt investera i människor har hittills varit nästan omöjligt. Trots kunskapen om det förebyggande arbetets betydelse används resurserna i allt för stor utsträckning till att reparera skadorna i efterhand. Med kloka insatser som förebygger sociala problem kommer vi att minska kommunens kostnader i framtiden samtidigt som mänskliga vinster uppnås.

Läs gärna mer i vår debattartikel i dagens UNT.

Majoriteten röstade tyvärr ner vårt förslag på kommunstyrelsen. Vi beklagar av både sociala och ekonomiska skäl att de inte vill satsa offensivt på ett förebyggande arbete. Från socialdemokratiskt håll kommer vi att fortsätta driva frågan och vi hoppas på ett ja när kommunfullmäktige möts den 2 maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar