torsdag 24 mars 2011

Utrota barnfattigdomen – ett projekt för 2010-talets socialdemokrati

Jag och Erik Pelling skriver idag på Politikerbloggen. Artikeln följer här i sin helhet:

"Vi vet att många har det relativt gott ställt i Sverige. Vi vet samtidigt att klyftorna ökar. Hårdast drabbas barnen i ekonomiskt utsatta familjer. Att formulera och driva en politik för att utrota barnfattigdomen måste på nytt hamna högst upp på den socialdemokratiska dagordningen.

Sverige blir successivt ett allt mer skiktat land. Det nuvarande politiska styret drivs av idén att om de som redan har det bra får det lite bättre kommer det att skapa tillväxt som även de mer utsatta får en del av. Den effekten har i stora delar uteblivit, vilket vi kan se både nationellt och i vår egen hemkommun Uppsala. Uppsala är som helhet relativt välmående men blir allt mer segregerad. Områden som redan låg efter ekonomiskt och socialt har på senare år hamnat än längre bak.

Enligt Rädda Barnens senaste siffror lever 220 000 barn i Sverige i fattigdom. Mer än vart tionde barn i Uppsala växer i dag upp i hem där det inte finns pengar att täcka det allra nödvändigaste.

Vi kan se barnfattigdomen, och exkluderingen som den innebär, i samhället runt omkring oss. Det handlar om barn som ständigt är hungriga. Om barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa, som saknar utrustning för att kunna delta på idrottslektioner, som går i illasittande kläder, och som aldrig kan gå på kompisarnas kalas – för de har inte råd att köpa presenter. Många av barnen bär också problemen och känslorna inom sig, de vet att mamma och pappa har det svårt och vill inte belasta dem mer.

Elisabet Näsman på sociologiska institutionen i Uppsala konstaterar att riskerna för dessa ekonomiskt utsatta barn inkluderar psykisk och fysisk ohälsa, en hämmad inlärningsförmåga, försämrade skolprestationer, mobbning, en minskad tillit till sig själva och högre sannolikhet för ekonomisk utsatthet även i framtiden. Bland annat.

En ökad barnfattigdom med dessa följder är inte värdigt Sverige. Den politiska ambitionen att människor ska få en bättre vardag får aldrig tillåtas innebära att vissa personer får det bättre på andras bekostnad.

För oss som socialdemokrater är det överordnade målet att utifrån våra gemensamma skattekronor ta oss an de samhällsutmaningar vi står inför och sträva efter att presentera lösningar på de problem som människor upplever. Att inte agera mot den växande barnfattigdomen är en långsiktig förlust för såväl människovärdet som våra samhällsresurser. Att på ett tidigt stadium bekämpa barnfattigdomen och därigenom förhindra att människor marginaliseras är en social investering som gynnar hela samhället.Vi vill se att Socialdemokraterna på riksnivå initierar ett Handslag mot barnfattigdom, där de politiska partierna i samverkan med frivilligorganisationer och det civila samhället kraftsamlar för att utrota barnfattigdomen. Vi efterlyser därför en politisk överenskommelse mellan partierna för att gemensamt anta en nationell handlingsplan med konkreta åtgärder för att pressa tillbaka fattigdomen och underlätta livssituationen för de barn som drabbas.

Som Håkan Juholt uttryckte sig på presskonferensen när han presenterades som Socialdemokraternas partiledarkandidat måste de som står i samhällets solsken hålla upp ett paraply för dem som står i regn. Att hålla upp ett paraply för Sveriges utsatta barn och utrota barnfattigdomen är ett projekt som vi ser fram emot att 2010-talets socialdemokrati tar sig an."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar