söndag 6 mars 2011

Jämlika löner - utopi eller verklighet i Uppsala?

Jag deltog idag i en paneldebatt som Kvinnojouren arrangerade med rubriken Jämlika löner - utopi eller verklighet i Uppsala? Alla åtta partier i Kommunfullmäktige var representerade.

Frågeställningen till oss var om vi ansåg att löneskillnader mellan kvinnor och män är problematiskt, vad vi har gjort för att rätta till dom när vi har suttit i majoritet samt vad vi har för planer för framtiden.

Debatten visade på en oerhörd skillnad mellan oss rödgröna och de borgerliga partierna.

Från centerpartiet kom förslag som stärk individen, byt jobb, tuffa till dig eller bli din egen chef för att höja lönen varvat med uttalanden som "Lögn, förbannad lögn och statistik". Det sistnämnda tolkade jag som ett ifrågasättande av om det finns löneskillnader över huvudtaget.

Kristdemokraten menade att det inte finns så stora skillnader när man synar yrkeskategorier i Uppsala kommun och ägnade större delen av sin tid till att tala om deltid som en rättighet och att man ska acceptera de olika livscykler som finns och de val man (eller kvinnor?) gör.

Från folkpartiet hade jag förväntat mig en mer feministisk hållning och blev riktigt förvånad när det istället handlade om kvinnligt företagande som enda lösning, förnekande att det finns problem i Uppsala samt ett hårt påhopp på oss rödgröna för att inte tidigare löst problemet (jag vet - det hänger inte riktigt ihop...).

Moderaten (den enda mannen i debatten) anförde att det faktum att kvinnor väljer familjen är en frihetsfråga och kategoriserade inläggen från oss rödgröna som extrema teorier (!).

Sverigedemokraten tyckte sig inte se några speciella problem när man jämför olika områden i kommunen.

För mig som Socialdemokrat är det grundläggande att konstatera att det handlar om strukturella problem. Trots att diskussionen om löneskillnader pågått så länge har väldigt lite hänt. Det grundar sig i en ovilja att se kopplingen mellan kvinnors position på arbetsmarknaden och i samhället. Man vill individualisera problemen och inte se strukturerna i samhället.

Yrkesgrupper där kvinnor är i majoritet har större andel deltidstjänster, fler timanställningar, otryggare anställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och sämre lön. Det är fakta. Som politiker vill jag åstadkomma en förändring - och det handlar inte, som påstods i debatten från borgerligt håll, om att jag ser kvinnan som ett offer. Socialdemokratins hållning i den här frågan handlar om vår grundläggande värdering om alla människors lika värde.

Vi Socialdemokrater kommer fortsätta att aktivt driva frågan om jämställda löner. Några av de viktigaste åtgärderna för att åstadkomma en förändring är följande:
  • Politisk vilja - strukturella problem måste lyftas till en politisk nivå för att finna en lösning
  • Mer pengar - från både staten och kommunen
  • Rätt till heltid
  • Lönekartläggningar - Jämställdhetspotter
  • Jämställdhetskommission - samla de politiska partierna, arbetsgivare och fack i ett trepartssamtal, för att ta ett gemensamt helhetsansvar för jämställda löner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar