tisdag 8 mars 2011

Tillsätt en jämställdhetskommission i Uppsala

Det är nu dags att ta strävandena efter jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots
att diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge har det hänt väldigt lite. Vi kan exempelvis se att andelen deltidsanställda kvinnor inom Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög som andelen män (rapporterar UNT i dag 8/3), vilket resulterar i så väl lägre lön, lägre pension och lägre ersättningsnivåer.

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, som ger möjlighet att kunna försörja sig och sin familj och som ger ekonomisk självständighet livet ut. En av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för en livskraftig arbetsmarknad i hela landet. Den som vill arbeta heltid ska kunna göra det men det ska också finnas möjlighet att utifrån egna behov och överväganden arbeta deltid.

Socialdemokraterna i Uppsala föreslår därför en lokal jämställdhetskommission. Den ska samla de politiska partierna, arbetsgivare och fackförbund i ett trepartssamtal för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar