torsdag 3 mars 2011

Barnfattigdom

Jag och Rasmus var idag på ett otroligt intressant forskningsseminarium om barn som växer upp i familjer med behov av långvarigt försörjningsstöd. Joakim Palme lade med sin utredning efter 90-tals krisen grunden för en otroligt viktig forskning om sambanden mellan barns ekonomiska utsatthet och fysisk och psykisk ohälsa, sämre kognitiv utveckling och sämre skolresultat. Låt oss gemensamt kämpa för att utrota barnfattigdomen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar