tisdag 3 maj 2011

Satsning på skolan

Idag presenterade alliansen sin satsning på skolan. Det är framförallt gymnasieskolan som får en förstärkning på 25 miljoner kronor.

Jag välkomnar en satsning på gymnasiet. Vi behöver ta krafttag för att stötta de elever som idag väljer att hoppa av gymnasiet eller som lämnar med ofullständiga betyg.

Men det är också viktigt att arbeta förebyggande och att tidigt lägga grunden så att alla elever kan nå målen. Vi socialdemokrater menar att både förskolan och grundskolan behöver en resursförstärkning för att öka kvaliteten.

Vi ser också idag att antalet elever i grundskolan ökar medan elevantalet i gymnasieskolan minskar. Det är bra att satsa på skolan men ser man till helheten är alliansens skolsatsning baktung.

Nästa fredag, den 13 maj, kommer vi socialdemokrater presentera hela vårt budgetförslag. Jag återkommer med vår fördelning på de olika skolverksamheterna då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar