onsdag 4 maj 2011

Alliansens IVE

Så kom den idag, alliansens förslag på budget och verksamhet i Uppsala för nästa år(kallad IVE).

Det finns nu ett ekonomiskt utrymme för reformer och det använder alliansen till en del bra satsningar, bland annat ökar man resurserna till jämställdhet och kvinnofrid. En satsning som vi hade med redan i förra årets budget. Skolsatsningen kommenterade jag igår - bra att satsa på skolan men baktung när allt i princip satsas på gymnasiet.

Påbudet som gått ut från centralt håll hos moderaterna om heltider gjorde förstås att jag hade förhoppningar på det området. Nu finns en alibiskrivning som lyder "möjligheten till heltider ska utvecklas". Det är ett steg i rätt riktning men jag hade hoppats på mer. Vi socialdemokrater kommer fortsätta driva på utvecklingen för heltider.

Jag tycker att det är bra att man har som målsättning att under ett antal år bygga 2000 student- och ungdomsbostäder. Men Uppsalahem har på det området inte fått något tydligt uppdrag, så jag känner en oro för att satsningen kan gå om intet.

Vi noterar också att kraven på upphandlingar inte skärps. Kommunen handlar upp för omkring 2 miljarder årligen och jag anser att det är oerhört viktigt att vi använder våra gemensamma skattepengar på ett klokt sätt. Vi kan genom att ställa tydliga sociala och etiska krav medverka till en god samhällsutveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar