fredag 13 maj 2011

Högre ambitioner för Uppsala

Vi Socialdemokrater presenterade idag vår skuggbudget (IVE) för Uppsala för perioden 2012-2015. Tonvikten i vår budget ligger på fler jobb, ökad kvalitet i förskolan och skolan och på ett rikt kultur- och fritidsliv.

Jag är glad över att vi kan presentera en budget som så tydligt sätter Uppsalas barn och unga i fokus. Det gör vi genom ambitiösa satsningar på förskola och skola, feriearbete, bekämpandet av den ökande barnfattigdomen, barn- och ungdomskultur, och att vi lyfter barns uppväxtvillkor.
Vi driver även på för en ambitiösare miljö- och klimatpolitik, både för att det är ett måste och för att det är en möjlighet att skapa jobb och tillväxt i Uppsala. Den satsning vi vill göra på bland annat ett energi- och miljöteknikkluster tillsammans med universiteten och näringslivet är ett exempel på det. Genom en aktiv markpolitik vill vi bygga bort bostadsbristen samtidigt som vi ökar andelen hyresrätter och ser till att underlätta för nya företagsetableringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar