tisdag 17 maj 2011

Rapport från förnyelsegruppen

Socialdemokraternas förnyelsegrupp är nu färdig med en första delrapport. Gustaf Lantz, ordförande i arbetsgruppen överlämnade idag delrapporten till mig i Stadshuset.

Syftet med arbetsgruppen är att ge förslag på hur partiet kan förnya sig lokalt. Gustaf Lantz presenterade tre frågor som särskilt viktiga för förnyelsen.

–  Vi behöver skapa ett ökat förtroende hos Uppsalaborna för att vi är de som är bäst på att förvalta våra gemensamma skattekronor. Vi ska också vara det parti som har de främsta idéerna om hur vi bygga broar in i framtiden. Därtill behöver vi på nytt bli det parti som tydligast står för rättvisa och jämlikhet. Dessa tre ben är också tätt sammankopplade, säger han.

Läs mer i UNTs rapportering här. (Foto Tomas Lundin, UNT)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar