tisdag 11 januari 2011

Det kom ett brev om människosyn

Två dagar in på det nya året fick jag ett mail. Gissa om min förvåning när det visade sig vara från Bengt Göransson, tidigare utbildningsminister och demokratiutredare. Vad kunde han vilja mig?

Det han skickade var en kopia för kännedom av ett brev skickat till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg. Även UNT fick det för kännedom. Och brevet handlade om det som Sveriges alla medier var fyllda av för tillfället. Stefan Hanna, kommunalråd för centerpartiet, och vad han skrivit om på sin blogg.

Bengt hade gjort precis det som Stefan Hanna uppmanar alla att göra - läst hans blogg. Och efter att ha tagit del av den formulerade han följande fråga till Gunnar Hedberg;

"Min fråga till dig är om du efter att ha tagit del av bloggen finner det lämpligt att en person som har en människosyn som så uppenbart brister i medmänsklighet bör framträda som företrädare för en politisk ledning vars yttersta ansvar du bär.

Skälet till att jag frågar är att jag bland annat som ordförande i den statliga demokratiutredningen alltjämt håller många föredrag om demokrati, och jag har därvid sedan länge hävdat uppfattningen att många politiskt valda brister i grundläggande respekt för andra samtidigt som de våldsamt överskattar den egna personens värde.


Innan jag använder Uppsala och dess politiska ledning som exempel på min tes vill jag för säkerhets skull få besked om Hanna kommer att fortsätta sin kommunalrådsgärning med ditt fulla stöd."

Och det är just frågan om människosyn som djupt bekymrar mig i hela affären Hanna. Många berättigade frågor har ställts, men jag saknar fortfarande bra svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar