lördag 8 september 2012

Kultur - en mänsklig rättighet

Jag hade förmånen att ikväll, på Kulturnatten, hålla tal för Kurdiska föreningen på deras arrangemang på Forumtorget. Det var en fantasktisk kväll och torget var fyllt med folk, musik och dans.

Det jag sa var ungefär det här:

"Kulturen är viktig genom att den förmedlar något vackert, spännande eller känslosamt. Den är viktig för att den hjälper oss att kanalisera våra åsikter, utgör en arena för samtal och debatt och granskar och ifrågasätter det samhälle vi lever i. Kultur ger oss människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa oss en identitet. Genom kulturen kan vi upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv.

Kultur är det vi fyller livet med; som ger en djupare innebörd och hjälper oss att förstå både oss själva, andra och det samhälle vi lever i.

Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att skapa förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Sverige, och världen behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa alla de komplexa utmaningar vi står inför.

Att få uttrycka och uppleva kultur är en mänsklig rättighet som vi alla måste kämpa för."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar