måndag 27 augusti 2012

Nej till handlingsplan mot barnfattigdom i kommunfullmäktige

Det har nyss kommit ut en bok som heter "Barnfattigdom" där Uppsalaforskare valt att fokusera på barnens perspektiv när det handlar om att växa upp i ekonomisk utsatthet. Forskarna säger att siffrorna om barnfattigdom ifrågasatts under åren men det är bara att lägga ut dimridåer och undvika grundproblemet.

I boken kan man bland annat läsa om vad en flicka berättade i en intervju om hur det är att behöva räkna pengarna för att kunna gå och köpa mjölk:

”Jag är liksom lite orolig för mamma. När mamma börjar gråta så börjar jag också gråta. Hon brukar inte märka nåt för jag springer bara till mitt rum.”

Varje år kommer en mängd ansökningar om ekonomiska stöd in till föreningen Majblomman. Det föräldrarna eller barnen ber om pengar till är till exempel:

-En ny säng och madrass då barnets gamla är utslitna.
-Pengar till synundersökning och nya glasögon.
-Mössa, vantar, overall och stövlar.

Så ser verkligheten ut för många barn och ungdomar.

Vi socialdemokrater menar att barnfattigdom måste bekämpas på alla sätt. Både med långsiktiga och akuta åtgärder – de barn som växer upp i dag kan inte vänta. Vi behöver ett långsiktigt arbete för att successivt minska klyftorna och barnfattigdomen och vi behöver kraftfulla åtgärder för att minska effekterna av barnfattigdomen i dag.

Vårt förslag om en kommunal handlingsplan tar sitt avstamp i Rädda Barnens krav på kommunala handlingsplaner mot barnfattigdom. Utgångspunkten är att barn aldrig ska behöva drabbas av föräldrars ekonomiska situation. Som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera att barn tvingas växa upp i fattigdom och begränsas i sina livsval och möjligheter att utvecklas.

Vi har idag ett barn- och ungdomspolitiskt program i Uppsala kommun som det hänvisas till i alla remissvaren angående vår motion. Det är jättebra att vi har ett sådant program i kommunen men jag ser ingen konflikt mellan ett sådant program och en Handlingsplan mot barnfattigdom. Det övergripande målet i programmet om ”Alla barn i Uppsala kommun växer upp under likvärdiga villkor” behöver kompletteras med strategier för att nå målet samt med konkreta åtgärder.

Vårt förslag är att vi, precis som man valt i Örebro, tillsammans med andra aktörer i samhället tar fram strategier för hur vi ska jobba. Efter kvällens debatt i Kommunfullmäktige är jag glad över den ökade samsyn vi har kring problematiken. Men tyvärr vill inte den borgerliga majoriteten stödja vårt förslag om en konkret och kunskapsbaserad handlingsplan utan de är nöjda med det arbete som görs idag. Mycket bra görs idag med jag är övertygad om att vi med gemensamma krafter kan nå så mycket längre.

1 kommentar:

 1. Anders A. Aronsson27 augusti 2012 23:36

  Uppslutningen är stor och bred för att minska antalet barn och familjer i ekonomisk utsatthet. Uppslutningen är stor och bred kring Uppsala kommuns Barn- och ungdomspolitiska program, det antogs i enighet. Såväl där som i flera andra politiska inriktningsdokument finns redan tydliga mål. Samarbete sker med ideella organisationer, med andra myndigheter, med andra kommuner m fl. Kommunstyrelsens beredning för välfärdsfrågor har just börjat sitt arbete. Det pågår en hel massa redan i syfte att minska den ekonomiska utsattheten.
  Oenigheten gällde egentligen enbart om vi dessutom ska dra igång en handlingsplaneprocess också, för min del prioriterar jag det konkreta arbetet.
  Anders A. Aronsson (FP)
  ordförande i socialnämnden för barn och unga

  SvaraRadera