tisdag 21 augusti 2012

Borgarna i Uppsala sitter på läktaren


Utdrag ur Dagens Samhälle nr 27
Sociala investeringar är en het fråga i Kommunsverige idag. Den är aktuell i många kommuner, uppe på dagordningen i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och en viktig punkt på Kommek som inleds idag i Malmö. Kommuner med alla olika partifärger i ledningen är med och utvecklar denna viktiga fråga. Men i Uppsala väljer den borgerliga majoriteten att avslå min och Erik Pellings motion i frågan och ställer sig frågan varför man överhuvudtaget ska arbeta med sociala investeringar.

Att förebygga och förhindra att unga med behov av särskilt stöd hamnar snett i livet sparar både mänskligt lidande och pengar. Och att aktivt arbeta för att bekämpa långtidsarbetslöshet och social utslagning är en bra politik men även en klok investering. Men med en kommunal planering som i praktiken sällan ser längre än till nästa budgetår har det visat sig svårt att få fram pengar till förebyggande insatser. Här krävs nya grepp!

Investeringar i byggnader och infrastruktur är vardag i den kommunala verksamheten. Men att på samma sätt investera i människor har hittills varit nästan omöjligt. Trots kunskapen om det förebyggande arbetets betydelse används resurserna i allt för stor utsträckning till att reparera skadorna i efterhand.
Utdrag ur Dagens Samhälle nr 27

Tanken med sociala investeringar handlar om att styra om resursanvändningen över tid så att ett nytt förhållningssätt med ett större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Norrköping och Umeå är exempel på kommuner som har infört sociala investeringar och Göteborg har fattat beslut om att göra det. Norrköping fokuserar på insatser för att stödja barn med särskilda behov och på att bekämpa långtidsarbetslöshet (se bild).

De utmaningar som Uppsala står inför kräver att vi vågar tänka nytt och erkänna vikten av att jobba förebyggande och tillsammans med andra aktörer. Att välja att sätta sig på läktaren och tro att vi inte behöver ta till oss nya ideer är inte att ta ansvar för Uppsala och för framtiden. Min uppmaning till väljarna i Uppsala är att i nästa val sätta borgarna permanent på läktaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar