fredag 10 maj 2019

Rättvis klimatomställning

Vi behöver genomföra en omfattande samhällsförändring för att nå klimatmålen. Det handlar om en omställning som behöver involvera hela samhället och som går hand i hand med arbetet med omfördelning- och jämlikhetspolitiken. Ingen ska lämnas efter när vi nu växlar upp klimatarbetet.

Vi ska nå nettonoll-utsläpp till 2045. Det innebär nollutsläpp i de flesta sektorer.

• Transportsystemet behöver ställas om

• Industrins utsläpp måste minska till nära noll

• Och vi måste skapa förutsättningar för att lagra koldioxid för att nå negativa utsläpp.

De tekniska förutsättningarna för att ställa om är goda, men forskning och fortsatta satsningar på Industriklivet är viktigt. Det svenska näringslivet har en stark vilja till omställning och inom initiativet Fossilfritt Sverige har branscherna själva tagit fram färdplaner mot nollutsläpp. Och omställning är en förutsättning för konkurrenskraft. EU-kommissionen beräknar att 2 miljoner nya jobb skapas när EU nu sätter målet om att nå nettonoll till 2050.

Vi kommer inte klara att nå klimatmålen själva. Vi behöver jobba tillsammans i EU och globalt. EU har de ekonomiska förutsättningarna men också ett ansvar att ta ledartröjan i det internationella klimatarbetet.

Sverige måste vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik. Det handlar om att driva på internationellt för att skärpa åtagandena i Parisavtalet och för att EU:s samlade utsläpp måste minska snabbare än det gör idag.

För att klara omställningen måste vi effektivisera transporterna, skapa ett väl fungerande transportsystem, genomföra den Nationella godstransportstrategin samt minska utsläppen i transportsektorn.

Vi måste gå över till biodrivmedel och staka ut vägen framåt för reduktionsplikten. Skogen kommer därför att spela en avgörande roll i omställningen till det klimatsmarta samhället. Det gäller dels genom dess förmåga att framställa avancerade biodrivmedel. Men det gäller också skogens funktion som kolsänka.

Elektrifieringen kommer också vara väldigt viktig. För att klara av det måste vi utveckla elvägar, bygga ut laddinfrastrukturen samt ta fram nya och bättre batterier.

Jag är oerhört glad över de besked som regeringen gav under förra mandatperioden vad gäller fyrspår och bättre tågförbindelser mellan Uppsala och Stockholm.

Regeringen står nu redo att förverkliga den största tågsatsningen i modern tid och det kommer ha en enorm betydelse för klimatmålen.

Även utsläppen från flyget måste minska. Flygskatten ska vara kvar och vi vill se över möjligheten att införa styrmedel för fler gröna inflygningar och införa reduktionsplikt även för flyget.

Ett stort ansvar för omställningen har landets kommuner med hållbar stadsbyggnad, utvecklingen av smarta städer, avfallshantering och kollektivtrafik. Klimatklivet har lett till viktiga investeringar för klimatet i hela landet, och med stadsmiljöavtalen får vi mindre klimatpåverkan i städerna.

Klimatutmaningen kräver ledarskap, gemensamma lösningar och samarbete mellan samhällets samtliga sektorer.

Vi måste visa mod, ta ansvar och samarbeta för att rädda klimatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar