måndag 28 maj 2012

Rätt till heltid


Liselott Vahermägi och jag.
 Rätt till heltid och möjlighet att ha inflytande över arbetstidens förläggning. Om det diskuterade vi i förmiddags när S i Uppsala Stadshus anordnade en hearing om Rätt till heltid. Medverkade gjorde Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunals förbundskontor som talade under rubriken Därför rätt till heltid, och Liselott Vahermägi, (S)-politiker i Nynäshamn som talade om Så gjorde vi i Nynäshamn för att realisera rätt till heltid.

Att ofrivilligt arbeta deltid leder till lägre lön, lägre ersättningsnivåer och i förlängningen en lägre pension. Vi ser också att andelen sjukskrivna är högre i gruppen deltidsanställda, stressen att inte kunna påverka sin arbetssituation och den tuffare ekonomiska situationen tar ut sin rätt.

Med tanke på de åtaganden som ligger på kommunerna i framtiden och det faktum att det kommer bli allt tuffare att rekrytera personal gör också att det ur det perspektivet är viktigt att vara en arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare goda arbetsvillkor, och rätt till heltid är då jätteviktigt.

Det var väldigt intressant att ta del av Nynäshamns arbete. Där har man valt en modell där all personal får välja önskad sysselsättningsgrad, och man får aktivt göra valet en gång per år. Man tog också i början av arbetet in experter i bemanningsekonomi och utbildade alla chefer i ämnet så kommentaren "Det där går aldrig..." finns inte längre. Personalen är nu väldigt delaktiga i schemaläggning och hur deras arbetstid ska förläggas. Vanmakt har bytts till makt över sitt eget arbete.

Som S-politiker (och S-kvinna!) blir jag glad och stolt över att ta del av så goda exempel på praktisk politik från andra kommuner. Det har jag med mig i arbetet här i Uppsala när vi fortsätter arbetet för rätt till heltid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar