tisdag 22 maj 2012

Fokus på kunskap och arbete i S-budget

Idag presenterarade vi det socialdemokratiska budgetförslaget för Uppsala. Utgångspunkten är att det behöver investeras i jobb och utbildning för att bygga Uppsala starkt.

För oss socialdemokrater är jobben den viktigaste frågan. Att människor har ett arbete är avgörande både för varje persons egen frihet, men också för att Uppsala ska ha råd att investera i bra skolor, sjukvård och omsorg. I vårt budgetförslag för Uppsala satsar vi därför på att fler unga ska komma i arbete.

Bild: SVT Uppland

Att en hög andel unga i Uppsala idag saknar ett jobb beror till stor del på att många hoppar av gymnasiet. En färdig gymnasieexamen är avgörande för att kunna få ett arbete eller studera vidare på högskola och universitet. Vår målsättning är därför att alla unga ska ta en gymnasieexamen.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för Uppsalas unga så fort de kommer i kontakt med skolvärlden. Därför investerar vi i förskolan och grundskolan. Uppsala har ett stort behov av fler förskoleplatser. Men kvaliteten i förskolan och grundskolan måste också stärkas. Det gör vi genom fler pedagoger, mer personal och mindre barngrupper och skolklasser. Så gör vi en långsiktig, och nödvändig, satsning på att Uppsalas unga ska bli sedda och motiverade, och få de kunskaper de behöver, från förskolan och hela vägen till gymnasiet.

Vi vet också hur svårt det kan vara att som ung få den där första chansen i vuxenlivet. Därför föreslår vi att ungdomar i årskurs 9 samt i 1:an och 2:an på gymnasiet ska erbjudas ett sommarjobb. Precis som i Nynäshamns kommun vill vi ha en modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar sommarjobben. Det är en klok och lönsam investering i kommunens ungdomar och framtidens arbetskraft.

I vårt budgetförslag föreslår vi även ett utbildningskontrakt, som Västerås kommun har infört med gott resultat. Det ger unga arbetslösa under 25 möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i kommunens verksamhet eller i verksamhet som kommunen har upphandlat. Anställningen ger en avtalsenlig lön och arbetslivserfarenhet och syftet är att bryta långtidsarbetslösheten genom att minska trösklarna till både jobb och utbildning.

Det är genom kunskap och arbete vi bygger Uppsala starkt.

Med anledning av budgetpresentationen hade vi idag en debattartikel i UNT. UNT:s artikel från pressträffen finns här och 24 UNT:s reportage här.
TV4:s rapportering från pressträffen finns här.
SVT Upplands reportage återfinns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar