tisdag 29 november 2011

Lika rätt och mänskliga rättigheter

HBT-personer i Sverige riskerar fortfarande diskriminering, trakasserier, hot och våld om de är öppna med sin läggning. Antalet anmälda hatbrott på grund av sexuell läggning har ökat i flera år, vilket kan bero på både att fler hbt-personer anmäler och på att den ökade öppenheten möter en motreaktion av trakasserier och våld.

Kommunen har ett stort ansvar för att arbeta mot all form av diskriminering. Mycket bra görs idag men vi kan hela tiden flytta fram positionerna och öka våra insatser mot diskriminering. Ett verktyg att använda kan vara att HBT-certifiera delar av verksamheten.

HBT-certifiering handlar om att skaffa sig en ny inställning till frågor som rör diskriminering och att synliggöra att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och att säkerställa ett respektfullt bemötande av medborgare.

Jag vill leva i ett öppet och tolerant samhälle där alla har lika rätt att ses som den unika individ vi är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar