tisdag 15 november 2011

En äldreomsorg att vara stolt över

Det pågår just nu en väldigt viktig diskussion om kvaliteten inom äldreomsorgen. Det tycker jag är bra. Fokus ligger just nu på det som jag tycker är väsentliga frågor att ställa sig:
-vad har ansvariga politiker för skäl med privatiseringar
-hur stor andel av vården och omsorgen ska upphandlas
-och när vi upphandlar; hur säkerställer vi en god kvalitet genom bra upphandlingsunderlag, utvärderingar och uppföljningar.

Igår skrev Caroline Andersson och jag en artikel i UNT på temat att den borgerliga majoritetens ständiga prioritering av lägsta möjliga pris framför kvalitet, drabbar de äldre på vårdboendena. Neddragningen på personal som är ett resultat av lägsta pris upphandlingarna innebär försämrade möjligheter att ge en god omsorg och rehabilitering till de äldre.

Idag på Äldrenämndens sammanträde lade vi socialdemokrater tillsammans med MP fram ett motförslag mot den nya upphandlingsmodell som majoriteten vill anta.

Vi vill ha en modell där nämnden fastställer pris och där utförarna får konkurrera om kvaliteten. Detta tror vi på sikt ger bättre förutsättningar för att höja kvaliteten på omsorgen om äldre i behov av vårdboende.

Kvalitetsupphandling är vårt grundkrav. Med Carema‐skandalen i färskt minne behövs också
en skärpning av tillsyn och oanmälda kontroller. Det är också viktigt att i nuläget stoppa nya upphandlingar, med syftet att kommunen ska återfå delar i egen regi. Andelen privat omsorg på vårdboendesidan är nu så pass omfattande att kommunen har få möjligheter att klara att överta verksamhet där stora brister upptäcks eller om en privat utförare går i konkurs. Det är dags för Uppsala att gå i täten för en äldreomsorg som vi kan vara stolta över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar