tisdag 29 november 2011

En fråga om demokrati

Under gårdagens möte med Kommunfullmäktige debatterade vi en motion av Lena Hartwig. Motionen tar upp tre olika aspekter vad gäller demokratiutveckling: deltagande i allmänna val, medborgarinflytandet i berednings- och beslutsprocesser samt kommunfullmäktiges arbetssätt.

Demokrati är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, våra skolor, våra arbetsplatser och bostadsområdena och inte bara på valdagen. Grunden är alla människors lika värde och värdighet. För oss socialdemokrater är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar.

Demokrati innebär att vi alla har ansvar för samhällsutvecklingen och att vi hittar gemensamma lösningar på gemensamma problem. Det demokratiska styrelseskicket är grunden för hur svenska kommuner arbetar och det är angeläget att genom en ständig diskussion utveckla arbetet och därmed demokratin.

Någonting som jag ser som framtidens stora utmaningar är att finna former för hur ett ökat samhällsengagemang kan fångas upp utan att försöka passa in det i de gamla strukturerna och hur vi kan se till att medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen skall bli mer jämlika.

Motionen tar sin grund i hur utvecklingen för att utveckla demokratin ser ut i Uppsala och övriga Sverige och betonar det ansvar som vi har för att ständigt försvara och utveckla demokratin.

Den borgerliga majoriteten lyckades endast krysta fram ett halvhjärtat bifall på en att-sats och nöjer sig sedan. Och sen lyckades själva omröstningen om just den här motionen bli en parodi på bra arbetsformer på fullmäktige.

Eller som jag skrev på Facebook:
"Fullmäktige väntar på frånvarande borgerliga ledamöter så länge i voteringen att man nästan hinner ut, skaffa fler barn, se dom växa upp, ändra den politiska majoriteten i kommunen och vinna omröstningen!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar