onsdag 12 januari 2011

Från dröm till verklighet

Jag är i grunden kemist och naturvetare och har bedrivit doktorandstudier vid SLU. Forskningen vi bedrev finansierades av MISTRA, den strategiska miljöforskningsstiftelsen och den var väldigt företagsanknuten. Forskarlaget gemensamt bildade ett aktiebolag för att kunna patentera resultat, och ur gruppen startade också ett företag som förädlade idéerna.

I Uppsala har vi förmånen att ha två framstående universitet och mängder av forskargrupper och enskilda forskare med briljanta och innovativa idéer. För att gå från de idéerna till livskraftiga företag som växer så behöver vi bra företagsinkubatorer. I Uppsala har vi en av de främsta inkubatorerna i Sverige - Uppsala Innovation Centre (UIC).

UIC ägs av STUNS, ALMI Företagspartner och de två universitetens respektive holdingbolag. En stor del av finansieringen hittintills kommer från staten, genom Innovationsbron (4.5 MKr) men nu hotar en drastisk nedskärning av anslaget till UIC som hotar hela verksamheten. Till stor del handlar det om att kommunen, regionen och lärosätena har gett ett väldigt lågt årligt stöd till UICs verksamhet (totalt 775 000 kr) och Innovationsbron vill se en matchning av bidragen.

Det som känns paradoxalt i sammanhanget är att UIC erhåller en hel del stöd från det privata näringslivet i Uppsala, just för att de är så framgångsrika och resultaten märks, men de bidragen vill inte Innovationsbron räkna in när de summerar de lokala och regionala anslagen utan de räknar bara in kronor och ören från det offentliga.

Idag på kommunstyrelsen beslutade vi om att ge ett totalt bidrag till UIC om 1.15 MKr och även Regionförbundet och de båda universiteten har beslutat öka sina anslag. Men det räcker inte riktigt. Om vi verkligen vill värna vårt UIC måste vi gemensamt försöka hitta ytterligare finansiering och tiden är knapp. Jag hoppas att vi med gemensamma ansträngningar hittar en väg.

UIC är den viktiga hand som vi behöver hålla oss i för att kunna gå från nattens dröm till morgondagens verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar