söndag 7 april 2019

Ett hållbart EU

Det krävs ett historiskt skifte för att hejda den globala uppvärmningen. Vi socialdemokrater driver på för ett hållbart Europa som för en ansvarsfull klimatpolitik och en rättvis omfördelningspolitik. Ingen ska lämnas efter när Europa växlar upp klimatarbetet. Social rättvisa och klimatpolitik hör ihop.

För oss är klimatfrågan en av de allra viktigaste i det här valet. Vi ser att EU har de ekonomiska förutsättningarna men också ett ansvar att ta ledartröjan i det internationella klimatarbetet. Under mandatperioden har socialdemokrater i Europaparlamentet jobbat hårt för att skärpa klimatmålen och för att minska utsläppsrätterna radikalt. Det är flera steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt.

EU:s samlade utsläpp måste minska snabbare än det gör idag. Samtidigt vägrar konservativa krafter att ta ansvar för miljön. Här hemma säger de att klimatet behöver lösas på internationell nivå – samtidigt som de i EU motarbetar europeiska och internationella lösningar.

Vi socialdemokrater vill att EU ska vara drivande i att minska flygets klimatpåverkan genom att öka andelen förnybara bränslen. Flyget måste också stå för sin del av klimatkostnaderna – det ökar drivkrafterna till omställning. Det måste också bli mycket enklare att resa med tåg i Europa.

Vi har nyligen drivit igenom skärpta utsläppsnormer i EU för person- och skåpbilar, samt för tunga fordon. Det innebär att efterfrågan på drivmedel och teknologier som leder till lägre utsläpp kommer att öka.

Elektrifieringen kommer framöver vara en väldigt viktig pusselbit för att nå fossilfrihet inom persontrafiken. För att klara av det måste vi jobba med att bygga ut laddinfrastrukturen samt ta fram nya och bättre batterier.

Skogen kommer att spela en avgörande roll i EU:s omställning till det klimatsmarta samhället. Det gäller dels genom dess förmåga att framställa förnybara material och produkter som kan ersätta fossila alternativ, t.ex. avancerade biodrivmedel. Men det gäller också skogens funktion som kolsänka, dvs dess kapacitet att suga upp koldioxid ur atmosfären. Därför spelar skogen en självklar nyckelroll i EU:s arbete för att nå målet om att bli helt klimatneutralt till år 2050. Det här är en oerhört viktig fråga för oss socialdemokrater.

Vi vet dessutom att det lönar sig att gå först. EU-kommissionen beräknar att 2 miljoner nya jobb kommer skapas i omställningen till ett hållbart samhälle. När hela världen behöver göra mer för att minska påverkan på klimatet är det en fördel för svenska och europeiska företag att ligga först i startfältet och leda utvecklingen.

Vi måste visa mod, ta ansvar och samarbeta för att rädda klimatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar