tisdag 19 augusti 2014

Skol(s)atsningar

Idag har jag tillsammans med Carin Jämtin besökt Nannaskolan i Uppsala och presenterat en satsning på Uppsalas skolor. Det handlar om att kunna gå in och jobba kraftfullt med mindre klasser, utbilda och anställa fler specialpedagoger, utveckla karriärvägar för lärare och satsa på högre lärarlöner. Nationella medel kombinerat med lokala ger hela 115 miljoner extra till Uppsalas skolor 2015! Satsningen är flerårig och mycket välkommen i Uppsalas skolor.

Forskning och internationella erfarenheter visar att tidiga insatser i skolan är mycket betydelsefulla. Ett tydligt exempel är vårt grannland Finland som länge presterat toppresultat i internationella kunskapsmätningar. Huvudsakligen är det två saker som
skiljer den finska skolan från den svenska: läraryrkets attraktivitet och tidiga insatser. Avgörande är att eleven får tillräckligt med tid tillsammans med läraren och att barn med behov av särskilt stöd ska få det i ett tidigt skede.

Skolverkets nationella statistik visar att klasstorlekarna har ökat kraftigt sedan 2008. Mest har klasstorleken ökat i lågstadieklasserna. I årskurs 1 har antalet elever per klass ökat med nära 30 procent på fem år. Det är dags att bryta denna utveckling och i stället ge alla barn en bra start på sitt lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar