måndag 18 augusti 2014

Sänk trösklarna till kulturen för Uppsalas unga

Nästa stora kulturpolitiska reform i Uppsala är en satsning på barn och unga. Förslaget om en kraftfull satsning på sänkta trösklar till musik och kultur för Uppsalas unga presenterade vi idag. Förslaget, som finns med i Socialdemokraternas kommande valmanifest, innebär en halvering av avgiften i Uppsalas musikskolor och att nya kulturskolor byggs upp med samma låga avgift.

Bild: UNT
Uppsala är på många sätt en bra kulturstad, men vi har länge släpat efter många andra kommuner när det gäller att erbjuda alla barn och unga möjligheter till eget skapande. Varje barn behöver en bra start i livet. Att få utöva musik och kultur lär barn och unga att ta ansvar för sig själva och varandra. Med en halverad avgift, ett kraftigt breddat utbud och en kulturskola som finns där barnen finns ska inget barn stängas ute. Vi socialdemokrater söker Uppsalabornas förtroende för att prioritera barn och ungas kultur.

Enligt förslaget kommer individuell undervisning i musik- och kulturskolorna att erbjudas för 500 kronor per termin och gruppundervisning för 300 kronor per termin. Den nya lägre avgiften kompletteras med ett maxbelopp per familj. I de nya kulturskolorna ska barn och unga erbjudas frivillig undervisning i att dansa, spela instrument, sjunga, måla, fotografera, filma, spela teater eller andra estetiska ämnen. Kulturskolorna ska drivs av studieförbund, lokala kulturföreningar, kommunala musikskolan och andra aktörer i kommunens många stadsdelar och tätorter utifrån en gemensam policy och med kommunal finansiering.

Kreativitet, estetiska färdigheter och entreprenörskap är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Kunskaper i ämnen som musik, dans, bild, drama och litteratur bidrar till kompetenser också i andra ämnen. Uppsalas framtid börjar med barnens uppväxt, och därför är det viktigt att investera i musik- och kulturskolan.

UNT rapporterar här om förslaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar