onsdag 19 mars 2014

Efter SVT:s Uppdrag granskning - granska förskolan för att garantera kvalitet

SVT:s Uppdrag granskning gör idag ett allvarligt avslöjande om en privat förskola, Hälsans förskola, som har verksamhet i Stockholm och Uppsala. I reportaget framgår att förskolan endast ger barn knäckebröd och vatten till frukost och mellanmål, till och med till barn som knappt har fått tänder. Förskolan har ynka 9 kronor per dag och barn i budget till mat och på en förskola har föräldrarna själva gått in och köpt mellanmål så barnen får äta sig mätta. Uppdrag granskning har också mötts av beklämmande berättelser från föräldrar om för lite personal och blöta blöjor som lett till såriga barnrumpor. Det här är helt oacceptabelt!

Enligt SVT har Uppdrag granskning pratat med 25 personer som har arbetat eller arbetar på Hälsans förskola på olika nivåer. Vittnesmålen pekar alla på en allvarlig situation med för lite pengar till mat. Detta trots att förskolan gått med vinst flera år i rad – 2011 och 2012 gjordes en sammanlagd vinst på 8 miljoner kronor. Vinstjakt har gått före barnen.

Mediagranskningen har framför allt rört två av förskolorna i Stockholm. Men när så allvarlig kritik framkommer mot ett företag som även driver två förskolor i Uppsala behöver nu den borgerliga majoriteten omedelbart gå in och granska förskolan och kräva en insyn i verksamheten, något som bland annat UNT rapporterar om. Det går inte att avpolitisera dessa missförhållanden. Det yttersta ansvaret för den verksamhet som sker inom kommunen – på våra förskolor, skolor och äldreboenden – är politiskt. Den moderatledda majoriteten har under snart åtta års tid haft ansvaret för kontrollen av välfärdens verksamhet och måste försäkra oss om att barn inte far illa på samma sätt i Uppsala som på de förskolor som SVT har granskat.

Mångfald inom välfärden är positivt men det måste vara ordning och reda. Ansvariga politiker behöver ha bättre kontroll och ställa fler och tydligare krav på bemanning och kvalitet. Att tumma på kvaliteten och göra stora vinster på bekostnad av våra barns välmående är oacceptabelt, vilket också tydligt lyfts fram i Aftonbladets rapportering.

Som oppositionspolitiker är det mitt ansvar att granska den verksamhet kommunen bedriver. Och när uppgifter om den här typen av missförhållanden kommer till vår kännedom ser jag det närmast som tjänstefel att inte reagera. Att istället göra som Cecilia Forss (ansvarig politiker från Moderaterna) och endast slå ifrån sig berättigade frågor ger sken av en trött och maktfullkomlig majoritet. Uppsala behöver en ny politisk ledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar