tisdag 14 januari 2014

IT-frågan blottar svagheter i den borgerliga alliansen


Jag är djupt kritisk till den borgerliga majoritetens hantering av kommunens IT-verksamhet. Allt från det bristande beslutsunderlaget, den sena och otillräckliga informationen till de fackliga organisationerna och kommunens medarbetare till den nu mediala turbulensen och alla de frågor som har väckts med anledning av Fredrik Ahlstedts (M) tidigare engagemang inom ett privat IT-företag.

Vi socialdemokrater tar IT-frågan i Uppsala kommun på största allvar. Vi menar att det finns goda skäl att utveckla kommunens IT-verksamhet. Men en stor förändring är förenat med betydande ekonomiska och verksamhetsmässiga risker. Därför krävs en fullständig analys av den nuvarande situationen och det framtida behovet inom IT-området. Något annat är att vara oaktsam med Uppsalabornas skattepengar.

Ett viktigt led i att utveckla kommunens IT-verksamhet är att etablera en strategisk IT-organisation under kommunstyrelsens ledning med mandat att samordna och strategiskt leda kommunens IT-utveckling. Parallellt med det bör en fullständig genomlysning av kommunens interna IT-verksamhet genomföras vars resultat sen kan ligga till grund för nödvändiga åtgärder.

Att kommunstyrelsens ordförande kallar oss socialdemokrater, som väljer att lyssna till medarbetarna och de fackliga organisationerna, för fega är inget annat än ett tecken på dåligt ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar